Eco-Schools internasjonalt

Grønt Flagg er en del av Eco-Schools som eies og drives av Foundation for Environmental Education (FEE). FEE internasjonalt har hovedkontorer i København. Eco-Schools er det største nettverket av barnehager og skoler, med barn, unge og pedagoger som jobber med "utdanning for bærekraftig utvikling". Per i dag deltar over 16 millioner barn og unge, 1,2 millioner pedagoger fra over 49 000 skoler fordelt i 64 land i ordningen. 

Mer informasjon om Eco-Schools internasjonalt finner dere på vår internasjonale nettside. 

Statsministeren i England, Theresa May, er med å heise det grønne flagget .

Statsministeren i England, Theresa May, er med å heise det grønne flagget.

Høydepunkter

1992 - Eco-Schools kom til som et resultat av behov identifisert på Rio-konferansen

1994 - Eco-Schools lanseres i Danmark, Tyskland, Hellas og England med støtte fra EU kommisjonen

1999 - Grønt Flagg ble lansert i Norge, og den første skolen Nesheim skole i Arendal og første barnehagen, Melby barnehage i Skedsmo ble Grønt Flagg sertifisert

2003 - Grønt Flagg og Eco-Schools internasjonalt blir identifisert som den ideelle formen/initiativet for utdanning for bærekraftig utvikling av The United Nations Environment Programme (UNEP)

2004 - 10 års jubileum. Programmet har nådd 4 480 000 elever, 233 500 lærere og 12 600 skoler og barnehager

2008/2009- Toyota Motor Europe blir samarbeidspartner via Toyota Fund for Europe og støtter prosjektet Environment and Innovation med temaet: Climate Change: Let's Save Energy!. Prosjektet ble implementert i 6: Italia, Portugal, Tyrkia, Finland, Danmark og Norge

2010 - FEE formaliserte sitt samarbeid UNESCO gjennom “NGO in official relations with UNESCO” 

2014 - Eco-Schools og FEE deltar på UNESCOs konferanse i Japan, som hadde til hensikt å evaluere FNs tiår får utdanning for bærekraftig utvikling (2005-2014). Under konferansen og i rapporten fra konferansen blir Eco-Schools nevnt som et viktig tiltak for måloppnåelse i løpet av perioden. 

Biologisk mangfold i Japan

Biologisk mangfold i Japan