Elektronisk søknadsportal

 Søknadsportalen er tilgjengelig på soknad.fee.no

  • Nye deltakere i Grønt Flagg programmet må registrer skolen eller barnehagen som bruker i den elektroniske søknadsportalen vil deretter få tilsendt brukernavn og passord.
  • Ved å logge inn med tilsendt brukernavn og passord dirigeres dere til Grønt Flaggs elektroniske søknad. Her vil spørsmålene som skal besvares være kategorisert under de 7 Grønt Flagg kriteriene. Det vil under hvert av spørsmålene finnes en kort forklaring til kravet som også angir hvordan det skal besvares. Og under kriteriene som krever dokumentasjon, vil det finnes eksempler og maler. 

Vi håper og tror at programmet skal være enkelt og selvforklarende for dere, men ikke nøl med å kontakte oss, dersom dere har spørsmål, eller opplever utfordringer når dere tar i bruk portalen. Vi har også utarbeidet en veileder til søknadsportalen. 

Lykke til!

 

Konvertere Word-dokumenter til PDF?

Dokumentasjon som skal lastes opp i søknadsportalen må være PDF eller JPG. For å konvertere et Word-dokument til PDF, går du til Fil i Office-menyen/i Word-dokumentet, velger "Lagre som" og deretter finn alternativet PDF i rullegardinet som kommer opp. Alternativt, velg "fil", "eksporter" og velg "opprett PDF".