Grønt Flagg tema

Under kommer det en oversikt over noen av de vanligste miljøtemaene Grønt Flagg skoler og barnehager velger å jobbe med. Her kan dere få tips og ideer til miljøarbeidet.

Natur og biologisk mangfold piktochart.png

Grønt Flagg programmet har en tematisk tilnærming til miljøarbeidet. Dette betyr at en skole eller barnehage som ønsker å bli Grønt Flagg sertifisert velger ett (eller flere) miljøtema som utgangspunkt for arbeidet. Etter å ha jobbet med valgt tema i et år, bygger man videre med nye tema. Dette gjør at etter noen år som deltaker i Grønt Flagg nettverket har barna i barnehagene, elevene ved skolen og alle ansatte grundig og god kunnskap og praktisk erfaring med konkrete og relevante problemstillinger innenfor en rekke viktige miljøtema. 

Valg av tema danner grunnlaget for miljøhandlingsplanen, og arbeidet med miljøgjennomgangen kan gi hjelp og inspirasjon til å bestemme seg for årets Grønt Flagg tema. 

Rullerende temaer

Noen skoler og barnehager som har vært sertifisert i mange og har vært gjennom det de og vi anser som de viktigste temaene velger å gå over til en modell med "rullerende tema". Det vil si at i stedet for at hele skolen eller barnehagen har fokus på et nytt tema hvert år, så utarbeider de en miljøhandlingsplan hvor de ulike klassetrinnene på skolen eller aldersgruppene i barnehagen jobber med ett miljøtema hver.  Det kan være at 1. og 2 klasse har fokus på avfall og kildesortering, 3. klasse på kompostering og dyrking, 4. klasse jobber med sunt kosthold og fysisk aktivitet, 5. klasse med biologisk mangfold og 6. har fokus på energi og energiforbruk, osv. På denne måten vil elevene/barna være innom de mest grunnleggende miljøtemaene i løpet av tiden i barnehagen og/eller skolen, og det blir enklere å sikre at aktivitetene kan tilpasses relevante læreplanmål og integreres i den "vanlige" undervisningen.  


Avfall

 
 
Marin forsøpling piktochart.png

Avfall er et veldig bredt tema som kan omfatte en rekke viktige miljøproblemstillinger. Svært mange skoler og barnehager jobber med avfall og kildesortering som søknadsprosjektet det første året når de går i gang med å bli Grønt Flagg sertifisert. Temaet er konkret, praktisk og enkelt å inkludere i mange fagområder. 

Læremateriell og relevante linker:

Marin forsøpling er et globalt problem som stadig vokser. FEE Norway og Grønt Flagg programmet har i flere år ved hjelp av midler fra Miljødirektoratet og Plastretur gjennomført konkurranser og andre tiltak for å oppfordre skoler og barnehager i nettverket til å velge marin forsøpling som Grønt Flagg tema, og til å fremme strandrydding. 

  • Oslofjorden Friluftsråd - undervisningsmateriell, presentasjoner og filmer, med utgangspunkt i kompetansemål etter 7. og 10. trinn. Kan også være nyttige for andre trinn og store barn i barnehage som ønsker å jobbe med marin forsøpling.

  • Kystlotteriet - rydd et område og få sjansen til å vinne flotte premier

  • Hold Norge Rent - nyttig info, kart, registrer din rydding

Hvert år arrangerer vi en ryddekonkurranse i Grønt Flagg nettverket. Rydd med din skole eller barnehage, fyll ut ryddeskjemaet, send inn til oss og bli med i trekningen av flotte premier!


Energi

Enheten kan fokusere på energisparende tiltak, registrere energiforbruket, lære om energikilder, fornybar energi, fokusere på praktisk undervisning og eksperimenter, eller annet. Alle skoler og barnehager har ulikt utgangspunkt for å jobbe med temaet.

Læremateriell og relevante linker:


Natur og

biologisk mangfold

Natur og biologisk mangfold piktochart.png

Ved å velge natur og biologisk mangfold som tema inngår observasjon og lære om ulike arter, å ha prosjekter/diskusjoner om menneskelig påvirkning på naturen og viktigheten av naturvern. Noen skoler og barnehager går mer i dybden og velger f.eks. på insekthotell, bier, humler, dyrene i skogen, artene i vannet/sjøen, økosystemer og klimatiske forhold som sitt Grønt Flagg prosjekttema. 

Læremateriell og relevante linker:

Å utforske og lære om skogen er svært aktuelt her, og er spennende for alle aldre.

Tips til undervisningsmateriell om regnskogen:


Sunt kosthold og fysisk aktivitet

Læren om næringsrik, bærekraftig mat og -produksjon, norsk mat, sesongbasert mat o.l. er stikkord for temaet sunt kosthold. Tiltak innenfor fysisk aktivitet kan være  trafikksikkerhet, aktiv skolevei, aktivitetsdager, konkurranser, stafetter, aktiviteter i friminutt, osv.

Mange kommuner samarbeider med Trygg Trafikk og andre aktører om aktiv skolevei kampanjer. Transportøkonomisk institutts studier viser at helhetlige gå-kampanjer bidrar til en 50% økning i antall barn som går til skolen. Undersøk hva som tilbys i kommunen eller fylket ditt.

Det å oppfordre barn, elever, pedagoger og foresatte til å gå, sykle eller ta kollektivtransport hver dag er en vinn-vinn situasjon for både helse og miljøet. Ved å være mer i naturen vil blir man også minnet på om hvor viktig det er å ta vare på den. 


Kjøkkenhage og dyrking

Kjøkkenhage piktochart.png

Kjøkkenhage er et populært tema for alle aldre i Grønt Flagg nettverket. Barna/elevene får være med på alle prosessene fra såing, pleie, høsting og spising eller salg på marked. Temaet kan også kombineres med biologisk mangfold, ved å f.eks så blomster som biene og humlene liker.

Kornet - som ble til mel - barnebok som forteller om kornets vei fra jord til bord. Det er en fortelling som inspirerer til bærekraftig tenkemåte og handling.

Startpakke skolehage - er et hefte som forsøker å gi en praktisk beskrivelse av hvordan du enkelt kan komme i gang med skolehage. Metodene er gjennomført og utprøvd i samarbeid med elever og lærere på Romerike og i Oslo. Heftet passer for skoler og barnehager med ulikt utgangspunkt, og kan passe spesielt godt for de som ikke har tilgang på dyrkbar jord.


Klimaendringer

Klimaendringer piktochart.png

Klimaet påvirker oss alle hver dag og er et spennende tema å jobbe med. Her er det gode muligheter for å lære mer om rollen klimaet spiller for livet på jorden samt hvordan klimaendringer påvirker dette.

Endringene i klima og natur er globale, men påvirker land på ulike måter. Gjennom å arbeide med dette temaet kan skoler og barnehager også få et globalt perspektiv på problemstillinger knyttet til klimaendringer, f.eks. matproduksjon, rettferdighet, Fairtrade, global utvikling, e.l.

Noen skoler i Norge har også en vennskapsskole i et annet land. Siden Grønt Flagg programmet finnes i alle verdensdeler kan vi i FEE Norway hjelpe med å knytte bånd mellom skoler på tvers av landegrensene. Kommunikasjon mellom skolene om lokale klimaendringer kan være relevant i flere undervisningsfag.


Uteområdet

Uteområde piktochart.png

Med dette temaet har skolen eller barnehagen fokus på miljø, trivsel, tilbud og muligheter på uteområdet. Både barn, unge og voksne kan bidra med å vedlikeholde eller forbedre et godt utendørsmiljø. Temaet har til hensikt å oppmuntre til uteaktivitet og praktisk arbeid, stimulere nysgjerrighet og skape opplevelser i naturen, og skape/opprettholde et sunt og sosialt miljø utendørs.


Vann

Vann piktochart.png

Vi i Norge er heldige som har god tilgang på vann i forhold til andre land i verden. Ferskvann er uansett en begrenset, livsviktig naturressurs, og det er viktig å ha kunnskap om dette. Ved å velge vann som tema kan barn og elever få oppgaver og gjennomføre prosjekter som omhandler vann - hvorfor vi og andre arter trenger det, ulike former, situasjoner i andre land, energiforbruk ved oppvarming av vann, eller annet.

 


Kontakt oss dersom dere ønsker konkrete eksempler på prosjektrapporter og miljøhandlingsplaner fra andre Grønt Flagg skoler og barnehager. I den elektroniske søknadsportalen finnes det også maler og noen eksempler.