Se Grønt Flagg tema i menyen til venstre for tips og inspirasjon til hva skolen/barnehagen din kan jobbe med. 

Det utarbeides også en idébank for registrerte enheter som inneholder konkrete eksempler og praktiske tips fra andre barnehager og skoler under de ulike miljøtemaene.  Vi oppdaterer dere via nyhetsbrev samt Facebook når denne lanseres.