Institusjonelle Partnere

The Foundation for Environmental Education (FEE) samarbeider med noen av verdens fremste organisasjoner innen utdanning og miljø. Disse inkluderer UNESCO, UNEP, UNWTO, ISESCO, YMP og Earth Charter.

Anerkjent av UNESCO som verdensledende innen miljøutdanning og utdanning for bærekraftig utvikling, kommer styrken fra våre medlemmer som deler samme verdier og utfører programmene med stor effektivitet på daglig basis.


last ned.jpg

The Earth Charterer er et etisk rammeverk for å bygge rettferdig, bærekraftig og et fredelig globalt samfunn. Sentrale verdier er global gjensidig, avhengighet og felles ansvar, overgangen til en bærekraftig livsstil og en bærekraftig menneskelig utvikling.


last ned.png

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). UNESCOs mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom nasjoner innenfor disse fire fagområdene.


last ned (1).jpg

FNs miljøprogram (UNEP) er FNs aktør som står for koordinering av miljøaktiviteter og bistand ovenfor utviklingsland med å implementere miljøvennlige retningslinjer og praksis. Aktivitetene dekker et bredt spekter som; atmosfæren, marine og terrestriske økosystemer, miljøstyring og grønn økonomi.


I april 2015 inngikk FEE en samarbeidsavtale med International Foundation for Young Master Programme (ISYMP) for å fremme bærekraftig bevissthet og skape utdanningsplattformen TheGoals.org. Dette er en pedagogisk ressurs for alle FEE-programmene. Bærekraftmålene vil være tilgjengelige gjennom denne plattformen sammen med kurs og oppgaver som elever kan jobbe med og engasjere seg rundt, sammen med andre elever fra hele verden. 


last ned (3).jpg

FEE er en strategisk partner av EAUC, med Eco-Schools International (Grønt Flagg) som fremste kontaktledd. EAUC samarbeider med utdannings- og virksomhetsledere og strategiske partnere for å løfte fokus på bærekraftig tenkning ved universiteter og høyskoler, og i lærings- og kompetansesektorer.


The Global Action Programme (GAP) for Utdanning for bærekraftig utvikling (ESD) jobber med å generere og øke ESD-tiltak på alle nivåer og områder i utdanningen.