Grønt Flagg (Eco-Schools internasjonalt) er verdens største nettverk av barn og unge som jobber med utdanning for bærekraftig utvikling. Over 15 millioner barn og unge fra 49 000 skoler og barnehager i over 64 land deltar. Klikk på linken under for å få se hvilke land som også driver Grønt Flagg programmet. 

Ønsker din skole eller barnehage kontakt med en Grønt Flagg skole eller barnehage i et annet land så finnes det svært gode muligheter for det. Mange Grønt Flagg skoler og enkelte barnehager har vennskapsskoler i andre land. Samarbeid og vennskap på tvers av landegrenser, samt fokus på miljø og bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv, er uvurderlig for at barn og unge skal forstå rekkevidden av utfordringene vi står ovenfor i dag.