Grønt Flagg i Norge

Nærmere 1000 skoler og barnehager fordelt på 18 fylker og over 100 kommuner deltar i Grønt Flagg nettverket i Norge. Stadig flere kommuner har fattet politiske vedtak om at alle skolene og barnehagene i kommunen skal Grønt Flagg sertifiseres. 

I de fleste store kommunene i Norge, f. eks.Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand finnes dedikerte kontaktpersoner som jobber ut mot skoler og barnehager for å hjelpe og inspirere i Grønt Flagg arbeidet. Kontaktinformasjonen til disse kontaktpersonene er listet under. Det finnes også en rekke mindre kommuner som ønsker å bidra med hjelp eller ressurser til skoler og barnehager i miljøarbeidet sitt. Send oss en henvendelse så hjelper vi å sette dere i kontakt med rette vedkommende. 

 

Bergen kommune
Tanja Seland Forgaard, Miljørådgiver ved klimaseksjonen i Bergen
E-post: Tanja.Forgaard@bergen.kommune.no
Tlf: 55 56 57 43

Kristiansand kommune / Knutepunkt Sørlandet
(Birkenes, Iveland, Kristiansand, Sogndalen, Søgne og Vennesla)
Einar Øsleby
E-post: einar.oslebye@kristiansand.kommune.no
Tlf: 918 81 880

Stavanger kommune
Torunn Møllerhaug Tysvær, Miljørådgiver i Stavanger kommune
E-post: tmt@stavanger.kommune.no
Tlf: 51 50 77 43 Mobil: 941 608 30

Trondheim kommune
Grønn Barneby i Trondheim kommune
E-post: gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no

Bjørn Arild Silseth, Rådgiver i Miljøenheten Trondheim kommune
E-post: bjorn-arild.silseth@trondheim.kommune.no
Tlf: 95907100