Gjenbruksnett fra Grønt Flagg

Gjenbruksnett fra Grønt Flagg

Mange barnehager bruker motvillig altfor mange plastposer til skiftetøy. Over 75 Grønt Flagg barnehager i Trondheim har allerede tatt i bruk gjenbruksnett som er produsert av Grønn Barneby i Trondheim kommune, og anslag fra kommunen at viser at disse tilsammen sparer omtrent 1 million engangsplastposer i året.

Video: Gjenbruksnett i Kuhaugen barnehager 

Takket være støtte fra Plastreturs Miljøprosjekt kunne FEE Norway tilby Grønt Flagg barnehager over hele landet slike gjenbruksnett gratis til bruk til skiftetøy frem og tilbake til barnehagen. Antallet var begrenset, så førstemann til mølla-prinsippet gjaldt. Etter en enorm respons på våre gjenbruksnett håper vi på videre støtte slik at enda flere barnehager i nettverket kan motta gjenbruksnett!

Følg med våre nyhetsbrev og Facebook side for oppdatering om nye gjenbruksnett, kampanjer, aktiviteter og annet relevant miljønytt rettet mot dere som jobber med barn.