Prosjektet Alcoa W5 (waste-water-watts-warming-wildlife) er i gang!

I sammenheng med prosjektstart arrangerte vi to seminarer i forrige uke hvor vi var så heldige å få møte tjue engasjerte lærere fra til sammen syv skoler i Mosjøen og Farsund. Vi diskuterte de fem miljøtemaene (W5): warming (klimaendringer) - waste (forbruk og avfall) - water (vann) - watts (energi) - wildlife (biologisk mangfold). Grønt Flagg presenterte eksempler fra andre skoler i nettverket som jobber med disse temaene og lærerne hadde mange gode tips og ideer til hverandre som de kan ta nytte av gjennom prosjektet. Alcoa stilte også opp og presenterte virksomhetens arbeid for å redusere utslipp, energi-, vannforbruk, og gjenvinne.

IMG_3774.JPG

Et internasjonalt samarbeidsprosjekt

Alcoa W5 er et samarbeidsprosjekt mellom Alcoa Foundation, Foundation for Environmental Education (FEE) Norway, National Wildlife Federation (NWF), Keep Australia Beautiful (KAB) og flere skoler i Norge, USA og Australia.

Aloca W5 har til hensikt å bidra til økt kunnskap og forståelse av miljørelaterte temaer, samt finne tiltak for redusert miljøpåvirkning. Prosjektet pågår fra januar 2018 til mars 2019, og har fokus på prosjektbasert læring som skal gi elevene virkelige miljø- og bærekraftproblemstillinger, også fra lokalmiljøet. Samtidig vektlegges kompetanseutvikling innen kritisk tenkning, problemløsing, samarbeid og kommunikasjon. 

IMG_3776.JPG
IMG_3740.JPG

I Norge deltar syv skoler som ligger i nærheten av Alcoa-verkene i Farsund og Mosjøen i prosjektet. Dette åpner opp for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom skolene og lokalt næringsliv. Samtidig samarbeider National Wildlife Federation (NWF) og Keep Australia Beautiful (KAB) med skoler og lokale Alcoa verk ihhv. USA og Australia. Skoler i både Norge og i disse to andre landene velger å fokusere på et eller to av følgende fem miljøtemaer (W5): warming-waste-water-watts-wildlife.

IMG_3739.JPG

FEEs internasjonalt anerkjente Eco-Schools (Grønt Flagg) program tilbyr et rammeverk som hjelper lærere å integrere bærekraftprinsipper i undervisningen, og bidrar til å løfte fram og øke fokus på miljøundervisning i skolen.

Vi er veldig glade for samarbeidet og støtten vi får av Alcoa Foundation til å gjennomføre prosjektet.