Søknadsprosess

For å bli Grønt Flagg sertifisert må skolen, eller barnehagen først sende inn registreringssøknad. Registreringssøknaden skal vise at kriteriene 1-3 er oppfylt. Tidligst 6 måneder etter at registreringssøknaden er sendt inn er det mulig å søke om Grønt Flagg sertifisering. Dette skjer etter at barnehagen eller skolen har gjennomført søknadsprosjektet sitt, og alle de 7 Grønt Flagg kriteriene er oppfylt. 

Søknad om registrering, sertifisering og fornyet sertifisering skal skje i vår elektroniske søknadsportal

 

Steg for steg - Hvordan bli Grønt Flagg sertifisert?

 1. Skolens eller barnehagens ledelse/styre beslutter at skolen eller barnehagen skal søkes om deltakelse. Et miljøråd etableres

 2. Etabler bruker i vår elektroniske søknadsportal. Ved å logge inn med tilsendt brukernavn og passord får søker oversikt over hva som må være på plass innen registreringssøknaden kan sendes inn

 3. Miljøgjennomgang gjennomføres. Formålet med den er å få en oversikt over nå-situasjonen ved skolen eller i barnehagen

 4. Miljøtema for søknadsprosjektet skal velges

 5. En miljøhandlingsplan skal utarbeides av miljørådet. Denne må godkjennes av barnehagen eller skolens ledelse, og beskrive hvordan alle elevene ved skolen eller barna i barnehagen er planlagt involvert i arbeidet

 6. Søknad om registrering sendes inn via søknadsportalen. Tilbakemelding og evaluering på innsendt søknad kommer i løpet av 2 uker

 7. Aktivitetene og tiltakene som planlagt og beskrevet i miljøhandlingsplanen iverksettes

 8. Etter at prosjektet er gjennomført og tidligst etter 6 måneder kan skolen eller barnehagen søke om Grønt Flagg sertifisering

 9. I sertifiseringssøknaden i portalen blir søker bedt om å beskrive, bekrefte og dokumentere hvordan de 7 Grønt Flagg kriteriene er oppfylt. Følgende dokumenter skal lastes opp:

 • Prosjektrapport som beskriver og evaluerer gjennomført arbeid

 • Miljøregler

 • Miljøgjennomgangen

 • Ny miljøhandlingsplan for året som kommer

Søknaden vurderes i henhold til oppfyllelsen av de 7 kriteriene. Tilbakemelding om at søknaden er behandlet kommer på mail. Logg inn i søknadsportal for å laste ned søknadsrapport, evaluering og sertifikat. Flagg sendes i posten.

 

Fornyet sertifisering

For å kunne ha det grønne flagget heist må det søkes om fornyet sertifisering hvert år. Kravet til innhold er det samme som ved søknad om førstengangssertifisering. Dette bidrar til å sikre kontinuitet og utvikling i miljøarbeidet. Logg inn i søknadsportalen med tilsendt brukernavn og passord. 

Kontakt oss gjerne på e-post eller telefon for å få mer informasjon. 

Årsavgiften for Grønt Flagg er 1950 kr. Denne dekker deltakelse in Grønt Flagg programmet, og inkluderer søknadsbehandling og oppfølging, samt flagg og sertifikat ved sertifisering.