Om Grønt Flagg

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et verktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning.

Grønt Flagg ble lansert i Norge i 1998. I dag deltar nærmere 1000 skoler og barnehager fordelt på 18 fylker og over 100 kommuner. Det grønne flagget i flaggstangen gir både barn og unge, og andre deltakere et synlig bevis på at skolen eller barnehagen gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, og prioriterer miljøet i undervisning og daglig drift.

En av grunnene til at Grønt Flagg er den foretrukne sertifiseringsordningen for skoler og barnehager rundt om i landet er den pedagogiske tilnærmingen til miljøarbeidet. Gjennom deltakelse stilles det krav til at Grønt Flagg arbeidet skal relateres til skolens kompetanse- og læreplanmål, og barnehagens rammeplan, slik at arbeidet integreres i undervisningen, heller enn å komme i tillegg til alt skolene og barnehagene er forpliktet til. Grønt Flagg som pedagogisk verktøy bidrar til å øke kunnskap og skape felles engasjement hos barn og unge, lærere og andre ansatte, og gir rom for varierte og aktive læringsarenaer. Det understøtter utdanningsmål og bidrar til bærekraftig utvikling både lokalt, regionalt og globalt, og sørger for bevisstgjøring og gode holdninger. Grønt Flagg er også et effektivt verktøy for å innføre miljøledelse på den enkelte enheten. Gjennom sin tematiske miljøtilnærming er Grønt Flagg et virkemiddel for å kunne innføre kommunens øvrige planer, som for eksempel klima- og energi-, folkehelse- og transport.

«Gjennom Grønt Flagg arbeidet har barnehagen fått gode vaner som preger hverdagen vår. Det gjelder blant annet kildesortering, kompostering, sporfri ferdsel i naturen, matlaging i naturen og dyrking av vekster. Alle tema er nøye planlagt og gjennomført knyttet opp mot Rammeplanens fagområder.»
— Lundamo skole og barnehage

Grønt Flagg i praksis

For å oppnå Grønt Flagg skal det utarbeides en miljøhandlingsplan i henhold til de 7 kriteriene som ordningen bygger på. Det skal velges ett eller flere tema som hele skolen eller barnehagen arbeider med i prosjektperioden (ett år). 

For å opprettholde status som Grønt Flagg må det årlig søkes om resertifisering. En rapport for gjennomført arbeid samt ny handlingsplan for neste periode skal inngå i søknad om fornyet sertifisering. Handlingsplanen skal være relatert til kompetansemål i kunnskapsløftet for skoler og rammeplan for barnehager.  

Satsingen på Grønt Flagg kan være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen, og en flott måte å markere seg som en miljøskole eller barnehage. Kunnskaper gir mulighet til å ta miljøansvar både på skolen, i barnehagen, hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet for øvrig.