Alcoa W5

Et internasjonalt samarbeidsprosjekt

Takket være støtte fra Alcoa Foundation har Eco-Schools-programmet lansert det globale prosjektet Aloca W5 som har til hensikt å bidra til økt kunnskap og forståelse av miljørelaterte temaer, samt finne tiltak for redusert miljøpåvirkning. Prosjektet pågår fra januar 2018 til mars 2019, og har fokus på prosjektbasert læring som skal gi elevene virkelige miljø- og bærekraftproblemstillinger, også fra lokalmiljøet. Samtidig vektlegges kompetanseutvikling innen kritisk tenkning, problemløsing, samarbeid og kommunikasjon. 

I Norge deltar syv skoler som ligger i nærheten av Alcoa verkene i Farsund og Mosjøen i prosjektet. Dette åpner opp for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom skolene og lokalt næringsliv. Samtidig samarbeider National Wildlife Federation (NWF) og Keep Australia Beautiful (KAB) med skoler og lokale Alcoa verk ihhv. USA og Australia. Skoler i både Norge og i disse to andre landene velger å fokusere på ett eller to av følgende fem miljøtemaer (W5): Warming—klimaendringer, Waste—forbruk og avfall, Water—vann, Watts—energi, og Wildlife—biologisk mangold.

FEEs internasjonalt anerkjente Eco-Schools (Grønt Flagg) program tilbyr et rammeverk som hjelper lærere å integrere bærekraftprinsipper i undervisningen, og bidrar til å løfte fram og øke fokus på miljøundervisning i skolen.

Vi er veldig glade for samarbeidet og støtten vi får av Alcoa Foundation til å gjennomføre prosjektet.